Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Razvoj Ekonomske in monetarne unije

Ideja o postopnem večjem povezovanju držav članic je bila prisotna že ob samih začetkih evropskega povezovanja v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Z uveljavitvijo enotnega evropskega akta leta 1986, v katerem je vzpostavitev ekonomske in monetarne unije (EMU) prvič izrecno omenjena, pa se je ta ideja približala uresničitvi in bila leta 1999 z uvedbo evra kot knjižnega denarja tudi uresničena.

Nastajanje EMU, katere osrednji cilji so usklajevanje gospodarskih politik držav članic, skupna denarna politika in uvedba evra, je potekalo v treh fazah:

  • prva faza se je začela julija 1990, zaznamovalo pa jo je predvsem tesnejše usklajevanje gospodarskih politik držav članic Evropske unije ter odprava omejitev pri pretoku kapitala;
  • druga faza se je začela januarja 1994 z ustanovitvijo Evropskega monetarnega inštituta, predhodnika Evropske centralne banke;
  • tretja faza se je začela 1. januarja 1999 z uvedbo nove enotne valute evro kot knjižnega denarja ter s prenosom pristojnosti vodenja denarne politike na evrosistem. Delovati je začela tudi nova centralna banka, tj. Evropska centralna banka (ECB), ki je bila sicer ustanovljena 1. junija 1998.

Kronološki pregled razvoja EMU