Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Institucije Ekonomske in monetarne unije

Osrednja institucija Ekonomske in monetarne unije je Evropska centralna banka s sedežem v Frankfurtu.

S centralnimi bankami držav, ki so evro že uvedle, ECB deluje v okviru evrosistema. Od 1. 1. 1999 dalje je evrosistem odgovoren za določanje in izvajanje denarne politike za območje evra.

Evrosistem in ESCB

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) pa sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU. Nacionalne centralne banke držav članic EU, ki niso uvedle evra, so sicer del ESCB in imajo v okviru tega sistema poseben status: še vedno lahko vodijo svojo monetarno politiko ter niso udeležene v procesu odločanja in izvajanja skupne monetarne politike.

ESCB upravljajo naslednji organi odločanja ECB:

Dokler obstajajo države članice EU, ki niso uvedle evra, bosta evrosistem in ESCB delovala sočasno.

Na področju EMU delujejo še naslednje institucije:

  • ECOFIN - Svet EU v sestavi ministrov, pristojnih za finance in gospodarstvo; ECOFIN se ukvarja z zadevami, ki so povezane z EMU, kar med drugim vključuje koordinacijo ekonomskih politik držav članic EU, nadzor nad fiskalnimi politikami in zadeve, povezane z evrom;
  • Evroskupina, ki jo sestavljajo ministri za finance in gospodarstvo iz tistih držav članic, ki so uvedle evro. Predstavlja neformalni forum za izmenjavo mnenj in razpravo o zadevah, povezanih z EMU;
  • Generalni direktorat za gospodarske in ekonomske zadeve v okviru Evropske komisije;
  • Evropski parlament v okviru odbora za ekonomske in denarne zadeve.

Evropski komisar za ekonomske in monetarne zadeve je Joaquin Almunia.