Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Evro - kako in kdaj?

Uvedba evra v Sloveniji je tudi za podjetja zelo pomemben korak. Da bi se uspeli kar najbolje pripraviti na poslovanje v spremenjenem gospodarskem okolju, je pomembno, da poznajo ključne datume uvedbe evra.

Predviden potek prevzema evra - mejniki za pravne osebe Konec menjave v bankah Konec dvojnega obtoka Evro postane naš denar Določitev nepreklicnega tečaja Začetek informativnega dvojnega označevanja cen

Potek menjave »

O-evru

Splošno o evru:

Ekonomska monetarna unija (EMU):

Uvedba evra v podjetjih

Zamenjava denarja je za večino podjetij pomenila velik organizacijski in tudi stroškovni zalogaj. Novi valuti je bilo potrebno prilagoditi poslovanje: