Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Dokumenti

Temeljni dokumenti uvedbe evra v Sloveniji


Konvergenčni programi Vlade RS

- leto 2005

- leto 2004


Konvergenčna poročila Evropske komisije in Evropske centralne banke

- leto 2006

- leto 2004


Konvergenčni programi držav članic EU


Komuniciranje z javnostjo