Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
 

Natečaj "Nasvidenje tolar, pozdravljen evro!"

Urad vlade RS za informiranje, Banka Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport vabimo osnovnošolce k natečaju ob uvedbi evra v Sloveniji.

Tema natečaja je zamenjava denarja in uvedba nove valute evro, ki je že nekaj let plačilno sredstvo v 12 državah članicah Evropske unije, v Sloveniji pa bomo z evri plačevali od 1. januarja 2007 dalje.

Z natečajem želimo, da bi tudi osnovnošolci lahko izrazili svoje vtise in razmišljanja ob slovesu tolarja in prihodu evra z risbo oz. sliko ali besedo.

Natečaj je razdeljen na dva dela:

a) Likovni natečaj
Na njem lahko sodelujejo učenci od 1. do 6. razreda devetletke. Likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi tehniki. Velikost likovnega dela je lahko največ do formata 50x70 cm.

b) Literarni natečaj
Na njem lahko sodelujejo učenci od 7. do 9. razreda devetletke. Podnaslov, tema in literarna zvrst dela (spis, pesem, strip, pismo, scenarij, grafit,...) so prepuščeni svobodni izbiri avtorja/avtorice. Maksimalna dolžina literarnega dela sta 2 tipkani strani.

Rok za oddajo del je 3. januar 2007.

Svoja dela naj sodelujoči pošljejo na naslov:
Urad vlade za informiranje
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana
s pripisom: ZA NATEČAJ - "NASVIDENJE TOLAR, POZDRAVLJEN EVRO!"

Prispela dela bosta ocenjevali strokovni komisiji za likovna in za literarna dela. Komisiji sestavljata po en predstavnik Urada vlade za informiranje in Banke Slovenije ter po dva strokovnjaka z določenega področja.

a) Strokovno komisijo za likovna dela sestavljajo:

  • mag. Janez Košak, viceguverner Banke Slovenije
  • Milovan Valič, prof. likovne umetnosti in slikar
  • Alenka Vuk, ilustratorka
  • Brigita Bajuk, Urad Vlade RS za informiranje

b) Strokovno komisijo za literarna dela sestavljajo:

  • dr. Boštjan Jazbec, član Sveta Banke Slovenije
  • mag. Danica Š. Novosel, prof. slovenskega in angleškega jezika
  • Slavko Pregl, predsednik Društva Bralna značka Slovenije in podpredsednik Društva slovenskih pisateljev
  • Darja Rabzelj, Urad Vlade RS za informiranje

Urad vlade RS za informiranje, Banka Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport

Pravila natečaja