Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
 

Pravila natečaja

1. Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih šol.

2. Natečaj ima naslov: "Nasvidenje tolar, pozdravljen evro!". Znotraj te teme lahko učenke in učenci poljubno izberejo naslov svojega dela.

3. Natečaj je razdeljen na dva dela, glede na starostno skupino učencev:

a. likovni natečaj za učence od 1. do 6. razreda devetletke;
b. literarni natečaj za učence od 7. do 9. razreda devetletke.

4. Učenke in učenci lahko na natečaju sodeluje le z enim delom. Strokovna komisija ne bo upoštevala več del istega avtorja/avtorice.

5. Strokovna žirija bo upoštevala samo dela, ki bodo prispela  pravočasno ter bodo vsebinsko ustrezala temi natečaja in drugim predpisanim pogojem.

6. Rok za oddajo del je 3. januar 2007. Svoja dela naj sodelujoči pošljejo na naslov:

Urad vlade za informiranje
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana
s pripisom: ZA NATEČAJ - 'NASVIDENJE TOLAR, POZDRAVLJEN EVRO!'.

7. Vsakemu delu naj bo priložena izpolnjena prijavnica, ki jo mora podpisati eden od staršev avtorja/avtorice.

8. Dela lahko pošlje učenec sam ali šola v imenu več učencev.

9. Strokovni komisiji bosta v vsaki kategoriji izbrali deset najboljših del. Upoštevali bosta izvirnost, povezanost z razpisano tematiko in sporočilnost.

10. Komisiji bosta dela ocenili do konca januarja 2007. Urad vlade za informiranje bo o poteku in rezultatih natečaja poročal na spletni strani www.evro.si oz. obvestil nagrajence in šole.

11. Vsi učenci, ki bodo sodelovali na natečaju, bodo po pošti prejeli simbolična darilca, nagrajenci pa bodo povabljeni tudi na zaključno prireditev s podelitvijo nagrad.

12. Slovesna podelitev nagrad bo potekala 7. februarja 2007 v prostorih Banke Slovenije. Nagrajencem bosta nagrade podelila mag. Mitja Gaspari, guverner Banke Slovenije, in dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport.

13. V vsakem od obeh področnih natečajev bomo razglasili 10 nagrajencev. Ti bodo prejeli plakete in sledeče nagrade:

1. nagrada: zlati tolar, knjiga Slovenski denar, MP3 predvajalnik in majica z logom Evro-za vse nas;

2. nagrada: srebrni tolar, knjiga Slovenski denar, MP3 predvajalnik in majica z logom Evro-za vse nas;

3. nagrada: komplet evrskih kovancev, knjiga Slovenski denar, MP3 predvajalnik in majica z logom Evro-za vse nas;

4.-10. nagrada: plaketa, nahrbtnik in majica z logom Evro-za vse nas.

14. Nagrajena dela bodo objavljena na spletni strani www.evro.si, razstavljena bodo tudi v prostorih Banke Slovenije ob podelitvi nagrad ter v Centru Evropa v Tednu Evrope.

15. Urad vlade za informiranje in Banka Slovenije si pridržujeta pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja nagrajenih del. Del ne bosta vračala.